Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


 

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

Asistent terénneho sociálneho pracovníka.

 

 

ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2010 o 8,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lišove. Záujemca o túto pracovnú pozíciu je povinný zaslať žiadosť o prijatie do 27.04.2010 na adresu Obecného úradu v Lišove. K žiadosti je potrebné doložiť:

-          životopis

-          motivačný list

-          certifikáty a osvedčenia o absolvovaní kurzov

-          doklad o ukončení strednej školy, prípadne doklad o začatí štúdia na strednej škole s maturitou pre šk.rok 2009/2010

-          výpis z registra trestov

 Predpokladaný nástup na danú pozíciu je 01.05.2010,táto pracovná pozícia však bude obsadená len na dobu dvoch mesiacov a to z dôvodu ukončenia projektu (30.06.2010) terénnej sociálnej práce v obci Lišov a Súdovce.                                         

 

                                                                      

 

 

                                                                                   Martin Hámorský

                                                                                   starosta obce Lišov

 

 

 

 

 

Príloha: Kritéria pre výber Asistenta terénneho sociálneho pracovníka

 

kriteria-pre-vyber-atsp.pdf

 

 

 © 2007 E-mail prístupov 2491312