Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


Juraj Červenák 
j.-cervenak-1939-historia_big_small.jpg

nar. 27.3.1914
 • r. 1929 – 1933 navštevoval Učiteľský ústav v Leviciach
 • r. 1933 – 1935 bol správcom školy v Leviciach
 • r. 1933 – 1939 pôsobil ako učiteľ a kantor v Štrbe
 • r. 1939 – 1946 pôsobil ako riaditeľ Národnej školy na Lišove
 • r. 1947 – 1962 bol riaditeľom, resp. odbor. učiteľom na meštianke.
 • r. 1962 – 1967 pôsobí na ZDŠ v Šahách
 • r. 1967 – 1972 na ZDŠ v Hontianskych Moravciach
 • r. 1975 – 1975 pôsobí opäť v Leviciach, kde končí s učiteľskou praxou, odchádza na dôchodok
 • bol zakladateľom a dirigentom Sedliackeho lišovského spevokolu
 • zúčastnil sa nahrávania prezentácie Sedliackeho lišovského spevokolu pre št. rozhlas
 • zaoberal sa zberateľskou činnosťou ľudových piesní
 • spracoval a vydal niekoľko publikácií:
 • Tradičný život Lišovana,
 • Sitniansky rytier,
 • Odeskí partizáni
Spoluautor brožúrok:
 • 25 rokov JRD  Víťazný február Hontianske Moravce
 • Kúpele Dudince- informačná brožúra


© 2007 E-mail prístupov 2491268