Dovolenka pre každého


Pohľadnice, magnetky, tričká

Poľovnícke združenie Hontianske Moravce

Fero Lipták

Nože na predaj


nar. 22.06.1948 vo Zvolene, zomrel 19.06.2012 v Holíči.
ZŠ 1.až 4. ročník navštevoval v Lišove, 5. až 9. ročník v HM. SVŠ absolvoval s vyznamenaním v Krupine v roku 1966. V rokoch 1966-1971 absolvoval univerzitné štúdiá v Bratislave, v odbore jadrová fyzika, kde sa aj po ukončení vojenskej služby zamestnal. Na katedre zostal až do svojej smrti. Je autorom a spoluautorom takmer stovky vedeckých prác, publikovaných prevažne v zahraničných currentovaných časopisoch. Takmer desať rokov pracoval v ŠUJV Dubna /Ruská federácia/, kde obdržal aj prvé vedecké ocenenia. Spolupracoval na vedeckých projektoch pre Darmstadt a Cem. Vychoval viacerých diplomatov. Za svoju pedagogickú činnosť bol odmenený bronzovou plaketou UK v Bratislave. Prednášal až do svojej smrti. Mal jedinečný pedagogický talent a študenti ho milovali. 


© 2007 E-mail prístupov 2491267